6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών για νέους ηλικίας 18 έως 39 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30% και να αναβαθμιστεί η κατοικία κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές τάξεις βάσει ΠΕΑ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όσοι νέοι, από 18 έως 39 ετών, έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα/ επικαρπία/ ψιλή κυριότητα) σε μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021) και κατά την υποβολή της αίτησης.

Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω» ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Οι αιτούντες κατατάσσονται σε εισοδηματικές κατηγορίες, βάσει των οποίων γίνεται και ο υπολογισμός της επιδότησης.

 

 

 

Κατηγορία

 

Ατομικό Εισόδημα (€) σκέλος «Εξοικονομώ»

 

Οικογενειακό Εισόδημα(€) σκέλος «Εξοικονομώ»

Ατομικό, ή Οικογενειακό (€) σκέλος «Ανακαινίζω»

 

1

≤5.000

 

≤10.000

 

 

 

 

≤20.000

 

2

>5.000 - 10.000

 

>10.000 - 20.000

 

3

>10.000 - 20.000

 

>20.000 - 30.000

 

4

>20.000 - 30.000

 

>30.000 - 50.000

 

 

*Για την υπαγωγή στο «Ανακαινίζω», πέραν του ηλικιακού κριτηρίου, ο ωφελούμενος θα πρέπει να πληροί και τα εξής κριτήρια:

1) Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 20.000 €

2) Να έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%

3) Η συνολική αξία των ακινήτων του (όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ) να μην ξεπερνά τις 300.000 €

4) Χρήση της κατοικίας από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση)

5) Συμμετοχή στο σκέλος «Εξοικονομώ»

 

Κύριες προϋποθέσεις υπαγωγή στο πρόγραμμα:

*Δεν είναι δυνατή η υποβολή μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

 

Σκέλος «Εξοικονομώ» :

- προϋπολογισμός έως 22.500 ευρώ

-ποσοστά επιδότησης 40-75 % και bonus για πολύτεκνους 15% (αναλόγως τα εισοδηματικά κριτήρια)

- δανειοδότηση με επιδοτούμενο επιτόκιο σε ποσοστό 100% στις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 80% στις περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

-κουφώματα, συστήματα σκίασης, αερισμός

- θερμομόνωση

- συστήματα θέρμανσης/ψύξης

- συστήματα παροχής ΖΝΧ (ηλιακοί θερμοσίφωνες)

- αυτοματισμοί (smarthome), οικιακές ηλεκτρικές συσκευές

 

Σκέλος «Ανακαινίζω»:

-προϋπολογισμός έως 10.000 ευρώ

-ποσοστό επιδότησης 30% (σταθερός, ανεξαρτήτως εισοδήματος)

-δανειοδότηση με το 50% αυτού να είναι άτοκο και το υπόλοιπο 50% με επιτόκιο 8%

- ανώτατο ποσό δανείου 7.000 ευρώ

 

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά): εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, ειδών υγιεινής, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, ερμαρίων, δαπέδων, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών κλπ. (και γενικά οι εργασίες του «Ανακαινίζω» δεν θα πρέπει να καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ»

Ως συμπληρωματικά στις εργασίες ανακαίνισης είναι επιλέξιμη και η προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη εφόσον υλοποιηθούν οι εργασίες ανακαίνισης και σε κάθε περίπτωση το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 €, με μέγιστη ποσότητα 3 τεμάχια, ένα από κάθε είδος), καθώς και οι δαπάνες για εισφορές ΙΚΑ ή οι υπηρεσίες μηχανικού για έκδοση αδειών και λοιπών μελετών για τις εργασίες ανακαίνισης.  

 

Λοιπές υποστηρικτικές εργασίες:

ΠΕΑ Α’

ΠΕΑ Β’

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Τεχνικός σύμβουλος

Άδεια/Μελέτη

*ανώτατο επιλέξιμο κόστος των λοιπών δαπανών είναι το ποσό των 2.500 ευρώ.

 

Το υπόλοιπο ποσοστό πέραν της επιχορήγησης και έως το 100% καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με δανεισμό, ή με συνδυασμό των παραπάνω.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και η αξιολόγησή τους είναι συγκριτική βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, παλαιότητας κατοικίας, εξοικονόμηση ενέργειας και λοιπά κριτήρια (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, ΑΜΕΑ, πολυτεκνική ιδιότητα).

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (επιλέξιμοι προϋπολογισμοί παρεμβάσεων, ανώτατες τιμές δαπανών, λεπτομέρειες για τη δανειοδότησης και τις προκαταβολές) επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Έναρξη προθεσμίας αιτήσεων 18-05-2023 και ημερομηνία λήξης στις 15-09-2023.

https://ypen.gov.gr/

 

Πίσω