6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com
hero image
 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Τερζής - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις - Κατασκευές - Θήβα


 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα τον σχεδιασμό, τη μελέτη (αρχιτεκτονική αποτύπωση και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη), την έκδοση πολεοδομικών αδειών, τη σύνταξη φακέλου και  την υποβολή αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ και την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού (προμήθεια πιστοποιημένων υλικών και πάνελ από αξιόπιστη συνεργαζόμενη εταιρεία και τοποθέτηση από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο). Αναλαμβάνουμε τόσο την εγκατάσταση Φ/Β σε στέγες και επιχειρήσεις, όσο και φωτοβολταϊκά πάρκα (αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα) σε εκτάσεις γεωργικής εκμετάλλευσης.