6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com
hero image
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Τερζής - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις - Κατασκευές - Θήβα


 

Το γραφείο αναλαμβάνει με αξιοπιστία όλη τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, τις μελέτες, τον σχεδιασμό, τις διαδικασίες ενώπιον των δημόσιων υπηρεσιών, τη διεκπεραίωση εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και την επίβλεψη των εργασιών. 

Οικοδομικές άδειες μεγάλης κλίμακας:
    • κτίρια κατοικιών
    • βιομηχανικά κτίρια
    • κτίρια καταστημάτων
    • αγροτικές αποθήκες
    • μεγάλες ανακαινίσεις
    • προσθήκη και επισκευή κτιρίων
    • αλλαγές χρήσης 

 

 

     
     
 
 

Εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:
    • μικρές ανακαινίσεις
    • θερμοπροσόψεις
    • τοποθέτηση ικριωμάτων
    • περιφράξεις
    • στέγαστρα – προστεγάσματα – πέργκολες 
    • φωτοβολταϊκά

Άδειες κατεδάφισης

Άδειες Νομιμοποίησης:

Για αυθαίρετες κτιριακές εγκαταστάσεις που ανεγέρθηκαν μετά την 28/07/2011

Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας 


Το γραφείο μας έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με μεγάλες Ελληνικές εταιρείες, όπως η HelleniQ Energy (πρώην ΕΛ.ΠΕ.), κ.α. και έχει φέρει εις πέρας την έκδοση απαιτητικών οικοδομικών αδειών λύνοντας δύσκολα πολεοδομικά και γραφειοκρατικά θέματα.