6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com
hero image
 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Τερζής - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις - Κατασκευές - Θήβα


 

Το γραφείο μας διαθέτει τελευταίου τύπου όργανα υψηλής ακρίβειας, γεωδαιτικούς σταθμούς και γεωδαιτικά GPS (της εταιρείας RUIDE) και εφαρμόζουμε πιστοποιημένες μεθόδους μετρήσεων.

Αναλαμβάνουμε:
    • τοπογραφικές μελέτες αποτυπώσεων και εφαρμογές
    • ογκομετρήσεις δεξαμενών
    • μελέτες οδοποιίας και λιμενικών
    • κτηματολόγιο 
    • έκδοση Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ)
    • αντιρρήσεις κατά δασικών χαρτών

Το γραφείο μας έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με μεγάλες Ελληνικές εταιρείες, όπως η HelleniQ Energy (πρώην ΕΛ.ΠΕ.), κ.α.  και έχει φέρει εις πέρας με υπευθυνότητα απαιτητικές τοπογραφικές εργασίες.