6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  2023»

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Στόχος του προγράμματος είναι να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30% και να αναβαθμιστεί η κατοικία κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές τάξεις βάσει του ΠΕΑ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021) και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκυρίων σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει μόνο ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).

Οι αιτούντες κατατάσσονται σε εισοδηματικές κατηγορίες, βάσει των οποίων γίνεται και ο υπολογισμός της επιδότησης.

 

 

Κατηγορία

 

Ατομικό Εισόδημα (€) σκέλος «Εξοικονομώ»

 

Οικογενειακό Εισόδημα(€) σκέλος «Εξοικονομώ»

1

≤5.000

 

≤10.000

 

2

>5.000 - 10.000

 

>10.000 - 20.000

 

3

>10.000 - 20.000

 

>20.000 - 30.000

4

>20.000 - 30.000

 

>30.000 - 50.000

5

> 30.000

> 40.000

 

 

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης μιας αίτησης ορίζεται ως εξής:

 

 

Ατομικό Εισόδημα (€)

 

 

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό επιχορήγησης

Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

1

≤ 5.000

≤ 10.000

75%

65%

2

> 5.000 – 10.000

> 10.000 – 20.000

70%

60%

3

> 10.000 – 20.000

> 20.000 – 30.000

55%

45%

4

> 20.000 – 30.000

> 30.000 – 40.000

45%

40%

5

>30.000

> 40.000

40%

40%

 

Κύριες προϋποθέσεις υπαγωγή στο πρόγραμμα:

*Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 εφόσον υπάρχει ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω για νέους».

Προϋπολογισμόςεπιχορήγηση – δανειοδότηση:

- προϋπολογισμός έως 22.500 ευρώ

- ποσοστά επιδότησης 40-75 % (αναλόγως τα εισοδηματικά κριτήρια)

- δανειοδότηση με σταθερό επιτόκιο 6,5 % επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.

Επιλέξιμες δαπάνες:

-κουφώματα, συστήματα σκίασης, αερισμός

- θερμομόνωση

- συστήματα θέρμανσης/ψύξης

- συστήματα παροχής ΖΝΧ (ηλιακοί θερμοσίφωνες)

- αυτοματισμοί (smarthome), οικιακές ηλεκτρικές συσκευές

Λοιπές υποστηρικτικές εργασίες:

*ανώτατο επιλέξιμο κόστος των λοιπών δαπανών είναι το ποσό των 2.500 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσοστό πέραν της επιχορήγησης και έως το 100% καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με δανεισμό, ή με συνδυασμό των παραπάνω.

Η διάρκεια δανείου είναι τέσσερα (4) ή πέντε (5) ή έξι (6) έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου. Η απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο (6,5% επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%) καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου, χωρίς επιβάρυνση.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και η αξιολόγησή τους είναι συγκριτική βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, παλαιότητας κατοικίας, εξοικονόμηση ενέργειας και λοιπά κριτήρια (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, ΑΜΕΑ, πολυτεκνική ιδιότητα).

 

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (επιλέξιμοι προϋπολογισμοί παρεμβάσεων, ανώτατες τιμές δαπανών, λεπτομέρειες για τη δανειοδότηση και τις προκαταβολές) επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Έναρξη προθεσμίας αιτήσεων 12-06-2023 και ημερομηνία λήξης στις 15-09-2023.

https://ypen.gov.gr/

Πίσω